Documentation>MATLAB API>QUICKSHIFT - vl_quickseg

[ISEG LABELS MAPS GAPS E] = VL_QUICKSEG(I, RATIO, KERNELSIZE, MAXDIST)